پنجم

نام و نام خانوادگی دانش آموزرادین عطایی
نام و نام خانوادگی معلمحدیث میرزانیا
کد ملی دانش آموز025-191811-4
مدرسهمدرسه پسرانه
فارسیفارسی
1 خوب گوش می کند و پیام مورد نظر را به خوبی و درستی منتقل می کند.نزدیک به تحقق
2 ترتیب رویدادهای مطالب شنیداری را درک می کند.تحقق یافته
3 مهارت سخن گفتن در مقابل جمع را دارد.نزدیک به تحقق
4 متن (نثر و شعر) را به صورت درست و روان با رعایت لحن و آهنگ مناسب میخواند.تحقق یافته
5 به سوالات استنباطی خوانداری، پاسخ صحیح می دهد.تحقق یافته
6 تشخیص و کاربرد املای صحیح واژه ها را می داند.تحقق یافته
7 مطالب را خوانا و زیبا می نویسد.تحقق یافته
8 با استفاده از پیام های دریافتی از محیط اطراف خود، داستان های خلاقانه می نویسد.تحقق یافته
9 کاربرد ضرب المثل های فارسی را در زندگی و هنگام صحبت کردن می داند.تحقق یافته
10 مهارت قصه گویی و داستان خوانی را دارد.تحقق یافته
11 با انواع لحن خواندن آشناست و آن را به درستی به کار می برد.تحقق یافته
ریاضیریاضی
1 مهارت خواندن، نوشتن اعداد تا رتبه میلیارد و تشخیص ارزش مکانی اعداد را می داند.تحقق یافته
2 می تواند با توجه به شکل و عدد ها الگو را ادامه دهد.تحقق یافته
3 می تواند جمع و تفریق اعداد مرکب را انجام دهد.تحقق یافته
4 می تواند مقایسه و جمع و تفریق اعداد تا مرتبه میلیارد را انجام دهد.تحقق یافته
5 انواع کسرها را می شناسد.تحقق یافته
6 می تواند کسر های بزرگتر از واحد را به عدد مخلوط تبدیل کند و بر عکس.تحقق یافته
7 عملیات کسرها شامل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عدد های مخلوط را با شکل و بدون شکل انجام می دهد.تحقق یافته
8 مفهوم نسبت را متوجه شده و کسر مربوط را می نویسد.تحقق یافته
9 با کمک گرفتن از کسرهای مساوی نسبت مساوی با کسر ها را می نویسد.تحقق یافته
10 مسائل مربوط به جدول تناسب و درصد را می تواند حل کند.تحقق یافته
11 می تواند محاسبه های تقریبی اعداد و ضرب آنها را انجام دهد.تحقق یافته
12 مفهوم تقسیم و بخش پذیری را تا عدد دورقمی می داند و مسائل مربوط به آن را پاسخ می دهد.تحقق یافته
علومعلوم
علوم 1 می تواند از روشهای علمی، منابع و روش های مختلف برای روابط موجود بین پدیده ها و رسیدن به نتیجه درست استفاده کند.تحقق یافته
2 مفهوم تغییرات شیمیایی و فیزیکی را می داند.تحقق یافته
3 مفهوم تغییرات شیمیایی مفید و ‌مضر را می داند.تحقق یافته
4 فسیل و مراحل تشکیل فسیل را می داند.تحقق یافته
5 مفهوم مسئولیت پذیری و انجام کارگروهی را می داند.نزدیک به تحقق
6 نحوه عملکرد اندام های حرکتی و حسی بدن را می داند.تحقق یافته
7 راههای مراقب از بدن و آناتومی بدن را می شناسد.تحقق یافته
هدیه های آسمانیقرآن
1 خداوند را به عنوان خالق یکتا می شناسد.تحقق یافته
2 با حضرت عیسی به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم آشنا است.تحقق یافته
3 نبوت را به عنوان یکی از اصول دین می شناسد.تحقق یافته
4 با قران به عنوان کتاب دینی مسلمانان ارتباط برقرار می کند.تحقق یافته
5 عید غدیر و عید فطر را به عنوان عید بزرگ مسلمانان می شناسد.تحقق یافته
6 از اسراف پرهیز میکند و استفاد درست از امکانات را می داند.تحقق یافته
7 با مفهوم حلال و حرام و مصادیق آن در زندگی روزمره آشنا است.تحقق یافته
8 با اثرات وجودی پیامبر اکرم (ص) در زندگی و رفتار آشنایی دارد.تحقق یافته
مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
1 همسایگان ایران را می شناسد.تحقق یافته
2 منابع و امکانات کشور را می شناسد.تحقق یافته
3 انواع حمل و نقل را می داند و تفاوت ها شباهت های آن ها را نام ببرید.تحقق یافته
4 ترس های به جا و نا به جا را می شناسد.تحقق یافته
توصیف دانش آموز :توصیف دانش آموز : همکار گرامی لطفا حداقل در 5 خط به صورت کامل در بخش های زیر یادداشت بفرمایید . ----- توصیف دانش آموز انجام تکالیف حضور به موقع میزان غیبت همراهی والد همراهی کودک در کلاس و توجه به قوانین کلاس مشارکت والد در جلسات و برنامه های مدرسه
توصیف دانش آموز :

با رعایت آداب، فرد حاضر در اغلب موارد بهداشت و
ایمنی فردی را به خوبی رعایت میکند. در بعضی
موارد، او نیز به عنوان فردی مسئولیتپذیر عمل
.میکند و این امور را به دقت پیگیری میکند