آموزش با رویکرد پروژه محوری

آموزش با رویکرد پروژه محوری

در این رویکرد ، علایق و سلیقه های بچه ها نیز در تایید اهداف محتوا و روش یادگیری اثر گذاشته است.بنابراین فعالیت ها و گاهی اهداف پروژه ها بر اساس دسته بندی علایق بچه ها تایید می گردد .

البته مدرسه بر اساس تحلیل علایق عمده بچه های این سن ، برنامه درسی را طراحی می کند اما درصدی از برنامه را منعطف و قابل تغییر باقی می گذارد تا مربی بر اساس نوع علایق بچه ها آن را پیش ببرد .

 و مدرسه ام
پروژه من و مدرسه ام

آشنایی دانش آموزان با بخش های مختلف مدرسه وعوامل اجرایی و آموزشی مدرسه

رنگ
پروژه دنیای رنگ ها

آشنایی با انواع رنگ ها و ترکیب آن ها و زیباسازی فضای کلاس با استفاده از رنگ ها و ایجاد یک نقاشی گروهی

 آب
پروژه دنیای آب

آگاهی از اهمیت آب و ارزش آن به عنوان یک نعمت بزرگ الهی، تجربه روش های صرفه جویی آن، شناسایی نقاط محروم از آب و تلاش برای جمع آوری کمک جهت آبرسانی به این مناطق وتجربه ساعاتی بدون آب در مدرسه با توجه به پایه تحصیلی خود

 کیستم؟
پروژه من کیستم؟

آشنایی با جسم خود و هویت و ارزش های دورنی، توانایی های شخصی، جهت شناخت خود به عنوان موجودی محترم و توانمند شدن در نحوه ابراز خود با اعتماد به نفس به عنوان فردی ارزشمند با توجه به پایه تحصیلی خود

 گیاهان
پروژه دنیای گیاهان

شناخت انواع گیاهان و استفاده های مختلف آن ها برای انسان مثل کاربردهای تزئینی، دارویی و…. از طریق ساخت ماکت موزه و همچنین کسب تجربه های درست کردن دمنوش، عرق نعنا، قلمه زدن و کاشت و پرورش دانه با توجه به پایه تحصیلی خود

 انرژی
پروژه دنیای انرژی

شناخت برخی از منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن ها با توجه به محدود بودن منابع آن ها و تجربه  ساخت انواع وسایلی که به انرژی نیاز دارند جهت ارائه در نمایشگاه وسایل برقی و وسایل گرمایشی و همچنین بررسی میزان انرژی وسایل برقی مختلف مورد استفاده ما از طریق داده نما و ساخت کتابخانه کلاسی با توجه به پایه تحصیلی خود

 جانوران
پروژه دنیای جانوران

توجه به جانوران مختلف و آشنایی با انواع دسته بندی آن ها و نحوه زندگی و مراحل رشد برخی از آن ها از طریق ساخت ماکت موزه و همچنین ساخت ستون فقرات برای آشنایی با مهره داران، ساخت کارت مشخصات جانوران و آشنایی با آناتومی برخی جانوران با توجه به پایه تحصیلی خود

 مواد
پروژه دنیای مواد

شناخت و آشنایی با انواع مواد پیرامون خود و حالت آن ها از طریق تجربه درست کردن مسقطی، ژله، شربت، کیک یخچالی، شکلات آجیلی و ….با توجه به پایه تحصیلی خود

 بدن من
پروژه دنیای بدن من

توجه و مراقبت از سلامت بدن خود به عنوان نعمت بزرگ از طریق شناخت و خودآگاهی از برخی اندام های انسان مثل شش،قلب، استخوان ها،مغز و پوست با توجه به پایه تحصیلی خود و شناخت دقیق تری از این اندام ها با ساخت مولاژ آن ها

 کجا هستم ؟
پروژه من کجا هستم ؟

بررسی موقعیت کنونی خانه من و محله آن، مدرسه من ومحله آن، ویا بررسی مسیر خانه تا مدرسه از طریق تجربه ساخت ماکت خانه،مدرسه و محله و کتابی با عنوان ((من کجا هستم)) و استفاده از نقشه تهران جهت مسیریابی خانه تا مدرسه با توجه به پایه تحصیلی خود

 نور
پروژه دنیای نور

شناخت نور به عنوان یک عامل مهم در دیدن اجسام و بررسی منابع مختلف نور، انواع آینه ها و چگونگی روشن کردن پیرامون توسط انسان در طول زمان و همچنین بررسی وضعیت نور کلاس و اصلاح آن با توجه  به پایه تحصیلی خود

 و ساز
پروژه ساخت و ساز

شناسایی یک نیاز در کلاس یا مدرسه و تلاش برای رفع آن نیاز از طریق ساخت یک وسیله کاربردی  با توجه به متریال و ابزاری که در اختیار داشتند

 من و دیگران
پروژه دنیای من و دیگران

شناخت انسان به عنوان موجودی با احساسات مختلف و نیاز به شناخت این احساسات به عنوان ابزاری مناسب جهت داشتن زندگی با احساس بهتر و داشتن ارتباطی با کیفیت بالاتر با دیگران و تمرکز به برخی از این احساسات مثل همدلی، مدیریت خشم ،همکاری، کنترل حسادت و… با توجه به پایه تحصیلی خود