سخنرانان و محورهای سخنرانی کارگاه آموزشی و روانشناسی

محمدرضا پوردستمالچی

مشاوره و پژوهشگر آموزشی
(تبیین رویکردهای کلی )

دکتر ابراهیم طلائی

دکتری تعلیم و تربیت
برنامه درسی و آموزش دبستان و پیش دبستان
اصول طراحی و اجرای برنامه های درسی تلفیقی و پروژه محور

دکتر حمیده بزرگ

پژوهشگر حوزه دبستان و پیش دبستان دکترای مطالعات برنامه درسی
(اصول طراحی و اجرای برنامه های درسی تلفیقی و پروژه محور)

دکتر فرشته یاقوتی

دکتری روانشناسی کودک
(غنی سازی محیط آموزشی و مدیریت کلاس بر اساس رویکرد های روانشناسی یادگیری)

زمان بندی همایش

زمان برگزاری :
29 دی ، 6 و 13 بهمن از 9 صبح تا 16

روز
ساعت
دقیقه