ما اینجا باهم شوق زندگی را تجربه میکنیم

برنامه درسی منعطف
آموزش پروژه محور
ارزشیابی مولد
شکوفایی توانایی های فردی

چرا نردبان؟

حل مساله واقعی

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که آن چیز را برای حل مساله ای، یاد بگیرد.

تلفیق:

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که برای انجام کاری، سوادها مختلف را در هم تلفیق و ترکیب کند تا آن مساله را حل کند (چند بعدی ببیند).

انجام دادن (دست ورزی)

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که خودش آن کار را انجام دهد و نه فقط به او گفته شود (یا معلم بگوید یا کتاب درسی)

تحرک

انسان با تحرک و جنب و جوش بهتر یاد می گیرد

بازی و ریتم

انسان در حین بازی بهتر یاد می گیرد و یادگیری با ریتم تسهیل می یابد.

محیط غنی

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که محیط فیزیکی و اجتماعی وی غنی از ابزارها و وسایل، غنی از لحظات آموزنده و غنی از زبان فاخر باشد

اهمیت بدن و بیولوژی:

بیولوژِی و بدن نقش مهمی در یادگیری دارند.

امنیت عاطفی

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که احساس امنیت و ارامش خاطر کند

رویکرد های آموزشی در مدرسه بر اساس پنج عنصر زیر طراحی می شود.

برنامه درسی منعطف:
یکی از ویژگی های برنامه درسی مدرسه برنامه درسی منعطف است ، مدرسه منعطف یعنی نسبت به شرایط فردی هر دانش آموز و شرایط جامعه، آمادگی انطباق دارد بطوریکه بهترین دستاورد برای هر دو طرف حاصل گردد. مدرسه برای رسیدن به اهداف برنامه آموزشی منعطف، سه برنامه اجرایی را مد نظر دارد: ادامه مطلب

چگونه باید آموزش داده شود ادامه مطلب 

برنامه درسی منعطف:
یکی از ویژگی های برنامه درسی مدرسه برنامه درسی منعطف است ، مدرسه منعطف یعنی نسبت به شرایط فردی هر دانش آموز و شرایط جامعه، آمادگی انطباق دارد بطوریکه بهترین دستاورد برای هر دو طرف حاصل گردد. مدرسه برای رسیدن به اهداف برنامه آموزشی منعطف، سه برنامه اجرایی را مد نظر دارد: ادامه مطلب

بیشتر ارزشیاب یها از نوع مچ گیری است و برای پیدا کردن نیاموخته ها که با آنها بچ هها را سرزنش کنیم، کمتر ارزشیابی را در خدمت تدریس مرحله بعد معلم قرار م یدهیم یا برای بهتر یادگرفتن بچه ها به آ نها توضیح می دهیم. ارزشیابی را معادل امتحان و استرس می دانیم. در حالیکه ارزشیابی مولد انفاقا کمتر از نوع رسمی و امتحانی است بلکه بیشتر از نوع تلفيق شده در همان آموزش است. یعنی سنجش پنهانی و غیرآشکار است و نتیجه آن هم اصاح آموزش معلم، پیدا کردن کج فهمی ها ونقاط کور است. ادامه مطلب

برنامه درسی منعطف:
یکی از ویژگی های برنامه درسی مدرسه برنامه درسی منعطف است ، مدرسه منعطف یعنی نسبت به شرایط فردی هر دانش آموز و شرایط جامعه، آمادگی انطباق دارد بطوریکه بهترین دستاورد برای هر دو طرف حاصل گردد. مدرسه برای رسیدن به اهداف برنامه آموزشی منعطف، سه برنامه اجرایی را مد نظر دارد: ادامه مطلب


ماموریت اصلی مجموعه مدارس نردبان زندگی

ایجاد علاقه و فراهم آوردن شرایطی مناسب برای رشد و تعالی متوازن و همه جانبه کودکان و نوجوانان از طریق تسهیل گری و غنابخشی محیط یادگیری آنان

جدیدترین اخبار

اطلاعیه شماره 63

به نام خداوند شادی و مهربانی اطلاعیه شماره 63 🔹موضوع : جلسه حضوری اموزش خانواده (روانشناسی - آموزشی) ویژه والدین محترم پایه های... ادامه مطلب

اطلاعیه شماره ۶۱ – 0102

به نام خداوند شادی و مهربانی ❗️❗️📣📣 اطلاعیه شماره ۶۱ موضوع: نمایشگاه پروژه های نیمسال اول والدین گرامی 👨‍👩‍👦‍👦 🌸با سلام و احترام... ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 41 – 0102

به نام خداوند شادی و مهربانی❗️❗️اطلاعیه شماره :41❗️❗️✅ موضوع :جلسه ملاقات اختصاصی با آموزگاراولیای گرامی👨‍👩‍👧‍👦🌸 با سلام و احترام... ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 40 – 0102

به نام خداوند شادی و مهربانی ولی محترم👨‍👩‍👦 با سلام و احترام 🌷 ❗️❗️اطلاعیه شماره : 40❗️❗️ ✅موضوع : امکان سنجی برگزاری کلاس... ادامه مطلب