درباره ما

مقدمه

وب سایتی که پیش روی شماست، تنها یک چکیده است از انبوهی از ایده ها و شوق و شورهایی که موسسان مدارس نردبان در سر داشته اند و دارند تا کاری متفاوت و ماندگار برای بچه های این مرز و بوم انجام دهند. متفاوت، نه بدین معنا که زحمت و کار عزیزان در مدارس دیگر را نادیده می گیریم ، بلکه آنها را خاضعانه ارج می نهیم و برایشان آرزوی توفیق می کنیم. اما متفاوت بدین معنا که در مدارس نردبان، دو بال دانشگاهی و مدرسه ای کنار هم آمده اند تا نه فقط یک پایه از سه پایه طلایی آموزش را، اصلاح کنند، بلکه هر سه پایه را اصلاح اساسی کنند تا تحول به معنای درست آن، محقق شود و همچنانکه در سایر حوزه های زندگی بشر (مثل پزشکی، مهندسی، صنعت و ….) این چرخش بنیادی را می بینیم، در آموزش نیز آنرا تجربه کنیم و از مرحله حرف به در آییم.

خلاصه اینکه با همه مشکلات و محدودیت هایی که در کشور برای انجام آموزش مطلوب وجود دارد، می خواهیم ادعا کنیم که می شود، محیط آموزشی متفاوتی را برای بچه های این مملکت فراهم کرد که یادگیری و بالندگی خوش حالی را تجربه کنند، محتوای آموزشی ارزشمندی را فراگیرند و خود را درگیر حفظ کردن بی معنا و بی خاصیت مطالب درسی نکنند، مهربانی و صلح را بیاموزند، دیدگاه جهان-وطنی پیدا کنند و عقده های معمول کودکی را تجربه نکنند که در بزرگسالی بخواهند آن عقده ها را بگشایند و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این کشور شوند. دوستدار انسان ها، طبیعت، خداوند زیبایی ها و خودشان باشند و زمین را جای بهتری برای زندگی سعادتمندانه کنند.

راه های ارتباطی با مدارس نردبان زندگی

دبستان پسرانه نردبان زندگی

دبستان دخترانه نردبان زندگی

رزومه همکاران

محمدرضا پوردستمالچی

مدیر عامل مجموعه مدارس نردبان زندگی

اکرم نصیری

مدیر مجتمع نردبان زندگی

دکتر ابراهیم طلائی

مشاور آموزشی مدرسه نردبان زندگی

آقای غفاریان

مدیر مدرسـه پسرانه نردبان زندگی

خانم بابایی

مدیر مدرسـه دخترانه نردبان زندگی