آموزش پروژه محور و تلفیقی

آموزش پروژه محور و تلفیقی

پروژه‌ها فعالیت‌های چند بعدی هستند و بر اساس سوالات یا مسائل چالش برانگیز که دانش آموزان را درگیر کار طراحی ، حل مسئله،تصمیم گیری و فعالیت‌های تحقیقی می‌کنند .

به دانش آموزان فرصت کار نسبتا مستقل را در بازه‌های کوتاه مدت یا بلند مدت می‌دهند . در پایان منجر به تولیدات با ارائه‌های واقعی می‌شوند.

رویکرد ما تلفیقی است و نه تفکیکی.

آموزش پروژه محور و تلفیقی

پروژه‌ها فعالیت‌های چند بعدی هستند و بر اساس سوالات یا مسائل چالش برانگیز که دانش آموزان را درگیر کار طراحی ، حل مسئله،تصمیم گیری و فعالیت‌های تحقیقی می‌کنند .

به این معنی که مرزهای بین موضوعات درسی دبستان را بر می داریم و بین آنها پل می‌زنیم تا از تلفیق موضوعات به پروژه و مسئله‌ای برسیم که بچه‌ها حین انجام آن پروژه مباحث درسی دروس مختلف را فرا بگیرند و یادگیری برای آنها شیرین و جذاب باشد.
این منابع آموزشی محدود به کتاب درسی نخواهد بود و برنامه آموزشی از انعطاف پذیری مناسبی برخوردار خواهد بود و با بهره‌گیری از سیستم‌های آموزشی موفق طراحی شده است
ضمن آنکه کتب درسی محور اصلی آموزش‌ها خواهد بود . مثال زیر نمونه‌ای از آموزش پروژه‌های تلفیقی است:

آموزش پروژه محور و تلفیقی

پروژه‌ها فعالیت‌های چند بعدی هستند و بر اساس سوالات یا مسائل چالش برانگیز که دانش آموزان را درگیر کار طراحی ، حل مسئله،تصمیم گیری و فعالیت‌های تحقیقی می‌کنند .

پروژه ساخت صندلی:

دانش آموزان در این پروژه مفهوم اعداد؛ اندازه؛ شمارش و اشکال هندسی را از مبحث ریاضی؛ حالت ماده را از درس علوم؛ زیبایی را از هنر؛ حروف تشکیل دهنده کلمه را از فارسی به صورت تلفیقی همراه آن مهارت‌های حرکتی و دست ورزی مانند کوبیدن میخ تجسم و تناسب اشیا؛ ترتیب و توالی در ساخت را کسب می‌کنند و در پایان با مشاهده حاصل تلاش خود مفهوم حقیقی اعتماد و اتکا به نفس را تجربه می‌کنند.

پروژه ساخت صندلی
پروژه ساخت صندلی

پروژه کاشت دانه و کاشت نهال:

از علوم با نحوه تبدیل شدن دانه به گیاه مفاهیم مقدار آبدهی؛ نور گرما؛ سرما و… آشنا می‌شوند.
در ادبیات کلمات مربوط به آن مانند دانه؛ گیاه؛ آب؛ کاشت؛ خاک و…. .

در ریاضی با مفهوم توالی شمارش و اندازه آشنا می‌شوند. علاوه بر تلفیق دروس مختلف دانش آموز صبر تا به ثمر نشستن دانه یا نهال خود را می‌آموزد . همچنین با روش‌های نگهداری از گیاهان؛ شغل باغبانی و پرورش گیاه آشنا می‌شود.

پروژه کاشت دانه و نهال
پروژه کاشت دانه و نهال