family-friends-1

نمایش 1 - 25 از 52

نام و نام خانوادگی فرد ثبت کنندهنام و نام خانوادگی دانش آموز ( به انگلیسی )نام مدرسهپایه و نام معلم پروژه (دادمان)پایه و نام معلم پروژه (سرو)پایه و نام معلم پروژه (خوردین)عملکرد کلیListeningSpeakingReadingUnderstanding a short storyWriting (small words)VocabularyGrammarInterest in learningCooperationClass participationComment:تاریخ تشکیل
المیرا بزرگیانYasin asadiمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

یاسین عزیز بسیار متمرکز و مشتاق است. خوش ذوق و فعال است و در فعالیت های کلاسی مشارکت دارد.
حافظه خوبی در یادگیری زبان انگلیسی دارد. به خوبی آموخته های خود را تکرار میکند و در صحبت کردن به کار میکرد . دبیر در تلاش است تا با تمرین های بیشتر بهتر شدن هرچه بیشتر او شود.قطعا با تمرکز و پشتکار بیشتر او پیشرفت خوبی حاصل خواهد شد .

27 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانParsa ladaniمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly Satisfying

پارسا جان حافظه بسیار خوبی در یادگیری زبان انگلیسی دارد . در فعالیت های کلاسی مشارکت دارد و سعی میکند تا سوالات را پاسخگو باشد . دبیر در تلاش است تا با فعالیت و تمرین های بیشتر مهارت شنیدن و صحبت کردن و همچنین دایره لغات او را افزایش دهد .مطعمنا با تلاش و تمرکز بیشتر پیشرفت خوبی حاصل خواهد شد.

27 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانAmirtaha Naderiمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم ولی پوریانSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

امیرطاها عزیز بسیار متمرکز و مشتاق است.
در فعالیت های کلاسی مشارکت دارد.
حافظه خوبی در یادگیری زبان انگلیسی دارد.
با تلاش و پشتکار بیشتر قطعا پیشرفت چشمگیری حاصل خواهد شد.

27 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانEbrahim Marashieمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم حق بینSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

پسر عزیزمون بسیار کوشا و با استعداد در فراگیری زبان انگلیسی است .
مشارکت موثری در کلاس دارد .
در فعالیت ها عملکرد خوبی دارد و مشتاق است . صحبت کردن و خواندن او پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.
پر انرژی و فعال است . دبیر در تلاش است تا با تصحیح ایراد های ساختاری و گفتاری او باعث پیشرفت هرچه بیشتر شود و قطعا با تمرین و تکرار بیشتر این پیشرفت چشمگیر حاصل خواهد شد.

23 اردیبهشت 1402
المیراب بزرگیانFarzam Bozorgvariمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم حق بینNearly SatisfyingNeeds DevelopmentNeeds DevelopmentNearly SatisfyingNeeds DevelopmentNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfying

فرزام عزیز بسیار کوشا و با استعداد در فراگیری زبان انگلیسی است .
سعی میکند تا در فعالیت ها مشارکت موثری داشته باشد .
متمرکز و پر توجه است.
دبیر در تلاش است با صحبت بیشتر و مکالمه او را تشویق کند تا مهارت صحبت کردن و شنیدن او تقویت شود
با شرکت دادن او در بازی ها و پروژه های زبان انگلیسی او را بیشتر درگیر فعالیت ها کند و کلمات و عبارات را تکرار و تلفظ کند.مطمعنا با تکرار و تلاش بیشتر و مستمر فرزام عزیز پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل خواهد شد.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانFaraz Bozorgvariمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم حق بینSatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNeeds DevelopmentNearly SatisfyingNearly SatisfyingNeeds DevelopmentSatisfyingSatisfyingSatisfying

فراز عزیز بسیار کوشا و با استعداد در فراگیری زبان انگلیسی است .
مشارکت موثری در کلاس دارد .
در فعالیت ها عملکرد خوبی دارد.
دبیر در تلاش است با صحبت بیشتر و مکالمه او را تشویق کند تا مهارت صحبت کردن و شنیدن او تقویت شود و از کلمات و عبارات درس داده شده در صحبت های خود استفاده کند . با تکرار و تلاش بیشتر و مستمر پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانYasin Barryمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم حق بینSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

یاسین حافظه ای بسیار قوی در یادگیری زبان انگلیسی دارد .
مفهوم سوالات و جملات را به راحتی متوجه می شود. با تمرین و پشتکار بیشتر مهارت صحبت کردن و شنیدن در او بهتر میشود. دبیر در تلاش است تا با انجام پروژه ها و تمرین بیشتر مهارت های او را به چالش بکشد . حضور فعالی در کلاس دارد و مشارکت خوبی دارد. تمرکز حواس بیشتر و افزایش توجه او به کلاس قطعا باعث پیشرفت بیشتر یاسین عزیز خواهد شد.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانAmirparsa Moradianمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

امیر پارسا عزیز در کلاس زبان انگلیسی بسیار متمرکز و دقیق است .
دروس جدید را به خوبی فرا می‌گیرد و تکرار میکند.
در فعالیت های کلاسی مشارکت دارد و مجموعا حضور موثری در کلاس دارد . با تمرین و تلاش بیشتر قطعا شاهد پیشرفت چشمگیری برای امیرپارسا عزیز خواهیم بود.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانYazdan Goudarziمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

یزدان عزیز در کلاس زبان بسیار پرتلاش و پر شور است و با علاقه در فعالیت ها شرکت میکند . تمرین ها و دروس جدید را تکرار میکند دبیر در تلاش است تا با تمرین بیشتر و انجام پروژه ها او را تشویق کند بیشتر صحبت کند و مهارت شنیدن او را تقویت کند . و قطعا با تلاش و پشتکار مستمر پیشرفت بیشتری حاصل خواهد شد.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانMehrsam Karamiمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

مهرسام بسیار حافظه و استعداد خوبی در فراگیری زبان انگلیسی دارد .
در فعالیت ها مشارکت میکند و فعال است .
دبیر در تلاش است تا با تکرار و تمرین بیشتر مهارت صحبت کردن و شنیدن او را تقوین کند
قطعا با تمرکز و تلاش بیشتر شاهد پیشرفت بیشتر چشمگیر مهرسام عزیز خواهیم بود.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانArtin Ghanaviمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاNeeds DevelopmentNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNeeds DevelopmentNearly SatisfyingNeeds DevelopmentNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly Satisfying

آرتین عزیز پر انرژی است و شور اشتیاق زیادی برای انجام بازی ها و پروژه های زبان انگلیسی دارد.
دبیر در تلاش است تا با انجام تمرین های بیشتر و مکالمه با او تمرکز و حواس او را در کلاس بیشتر کند . با تلاش و تمرین بیشتر آرتین عزیز در صحبت کردن و شنیدن و یادگیری و توجه به کلمات حتما پیشرفت خوبی حاصل خواهد شد .

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانRadin Razaghiمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

رادین عزیز بسیار در کلاس زبان مشتاق و پر شور است
در فراگیری زبان استعداد خوبی دارد . کلمات و عبارات را تمرین میکند و در فعالیت های کلاسی مشارکت دارد حضور مستمر و مرتبی در کلاس زبان انگلیسی دارد و فعال است.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانKaren Mohammadiمدرسه پسرانه سروپایه دوم دبستان خانم بهرامیSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

کارن عزیز بسیار پرتلاش و پرشور است.
انرژی و حافظه خوبی در فراگیری زبان انگلیسی دارد.
در فعالیت ها مشارکت خوبی دارد .
سعی میکند تمام کلمات جدید را در مکالماتش استفاده کند و شاهد پیشرفت چشمگیری در زبان انگلیسی کارن عزیز هستیم .

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانAyaz Ghoreyshiمدرسه پسرانه سروپایه دوم دبستان خانم بهرامیSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

آیاز عزیز بسیار متمرکز و پرتلاش است .
حضور مستمر و فعالی در کلاس دارد .
در فعالیت ها مشارکت خوبی دارد . لغات جدید را به خوبی یاد می گیرد. برای شرکت در کلاس بسیار مشتاق است و عملکرد خوبی دارد.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانAdrian Roustaieمدرسه پسرانه سروپایه دوم دبستان خانم بهرامیSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

آدرین عزیز بسیار فعال و کوشا است.
عملکرد خوبی در فعالیت ها دارد .
حافظه قوی در به خاطر سپردن کلمات و عبارات زبان انگلیسی دارد .
برای حضور در کلاس مشتاق است .
آدرین عزیز حضور مستمر و مرتبی در کلاس دارد.
دبیر در تلاش است تا با بالاتر بردن تمرکز او در کلاس و تمرین و صحبت بیشتر تلفظ انگلیسی او را تقویت کند.
آدرین عزیز حضور مستمر و مفیدی در کلاس دارد.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانKaren Khastمدرسه پسرانه سروپایه دوم دبستان خانم بهرامیSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

کارن عزیز بسیار کوشا و فعال است .
مهارت صحبت کردن و شنیدن او خیلی خوب است .
مشارکت بسیار عالی در فعالیت ها دارد.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانRadmehr Farmaniمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم میرزانیاSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

رادمهر عزیز بسیار پر انرژی است . در فراگیری زبان کوشا است و حافظه قوی در به خاطر سپردن عبارات و کلمات دارد . دبیر در تلاش است تا با تمرین بیشتر توجه و تمرکز او را در کلاس بیشتر کند .
متن های انگلیسی را خیلی خوب میخواند و سوالات را به خوبی متوجه میشود و پاسخ میگوید.
با دقت و تلاش بیشتر رادمهر عزیز پیشرفت بیشتری حاصل خواهد شد .

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانSamiyar Asghariمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم میرزانیاNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

سامیار عزیز ذوق و حافظه خوبی در یادگیری زبان انگلیسی دارد .
در فعالیت ها مشارکت میکند . برای تقویت مهارت صحبت کردن و شنیدن نیاز به تلاش بیشتر و تمرین تکرار دارد .
دبیر در تلاش است تا با انجام پروژه ها و تمرین های جذاب انگلیسی به پیشرفت او کمک کند و با مکالمه بیشتر در کلاس مهارت صحبت کردن را ارتقا دهد. قطعا با توجه و تمرکز بیشتر سامیار جان در کلاس پیشرفت چشمگیری حاصل خواهد شد .

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانRadin Ataieمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم میرزانیاSatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

رادین عزیز در یادگیری زبان انگلیسی بسیار باهوش و پر انرژی و خوش ذوق است.
در فعالیت های کلاسی مشارکت موثری دارد .
متن ها و کلمات را به خوبی میخواند.
دبیر در تلاش است مهارت صحبت کردن را در او تقویت کند و با دقت و تمرکز بیشتر در کلاس قطعا پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل خواهد شد .

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانAmirali Rasouliمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم میرزانیاSatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

امیرعلی عزیز بسیار پر انرژی است حافظه قوی در به خاطر سپردن کلمات و عبارات دارد . در فعالیت های کلاسی مشارکت دارد .
دبیر در الاش است تا با پرسش و پاسخ بیشتر از او و انجام پروژه های جذاب انگلیسی تمرکز و توجه او را در کلاس بیشتر کند .
قطعا با دقت و تلاش و تمرین بیشتر مهارت صحبت کردن امیرعلی جان پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانMohammadsam Eslambeygiمدرسه پسرانه سروپایه چهارم دبستان خانم میرزانیاSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

محمدسام عزیز بسیار کوشا و در فراگیری زبان انگلیسی مشتاق است.
تمرکز خوبی دارد و از کلمات جدید در صحبت کردن استفاده میکند .
در کلاس حضور فعالی دارد .
با تمرین و تلاش بیشتر مهارت صحبت کردن او بهتر خواهد شد و دبیر در تلاش است تا با مشارکت دادن بیشتر او پرسش و پاسخ بیشتر شنیدن و صحبت کردن را اورا تقویت کند و قطعا پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل خواهد شد .

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانParsa Ladaniمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاNearly SatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingNearly Satisfying

پارسا عزیز در فراگیری زبان پشتکار خوبی دارد.
پر انرژی است و در فعالیت ها مشارکت میکند.
دبیر در تلاش است تا با تمرین و تکرار بیشتر مهارت صحبت کردن و شنیدن را در او تقویت کند و با تلاش بیشتر پارسا جان قطعا پیشرفت خوبی حاصل خواهد شد.

23 اردیبهشت 1402
المیرا بزرگیانYasin Asadiمدرسه پسرانه سروپایه دوم دبستان خانم بهرامیSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

یاسین عزیز بسیار کوشا و با استعداد در فراگیری زبان انگلیسی است .
مشارکت موثری در کلاس دارد .
در فعالیت ها عملکرد خوبی دارد .
دبیر در تلاش است با صحبت بیشتر و مکالمه او را تشویق کند تا مهارت صحبت کردن و شنیدن او تقویت شود . و با تکرار و تلاش بیشتر و مستمر پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

23 اردیبهشت 1402
عطیه پارساParsa Pourdastmalchiمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاNearly SatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

پارسا عزیز علاقه مند به یادگیری است و در فعالیت های کلاسی با دوستانش مشارکت دارد و دبیر مشتاق است پارسا زمان بیشتری را برای درس زبان (مهارت ریدینگ و مرور کلمات ) صرف کند.

22 اردیبهشت 1402
عطیه پارساParsa Pourdastmalchiمدرسه پسرانه سروپایه سوم دبستان خانم علیاNearly SatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingNearly SatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfyingSatisfying

پارسا عزیز علاقه مند به یادگیری است و در فعالیت های کلاسی با دوستانش مشارکت دارد و دبیر مشتاق است پارسا زمان بیشتری را برای درس زبان (مهارت ریدینگ و مرور کلمات ) صرف کند.

22 اردیبهشت 1402
نام و نام خانوادگی فرد ثبت کنندهنام و نام خانوادگی دانش آموز ( به انگلیسی )نام مدرسهپایه و نام معلم پروژه (دادمان)پایه و نام معلم پروژه (سرو)پایه و نام معلم پروژه (خوردین)عملکرد کلیListeningSpeakingReadingUnderstanding a short storyWriting (small words)VocabularyGrammarInterest in learningCooperationClass participationComment:تاریخ تشکیل