نمایش 1 - 25 از 325

نشان ورودینام و نام خانوادگیتلفن همراهمایل به همکاری در بخشتمایل به همکاری روز در هفتهبارگذاری عکس پرسنلیتمایل به همکاری ساعت در روزحداقل حقوق دریافتیمراحلتاریخ تشکیلدانلود
0حمیده دمرچلی09193765573آموزشیشنبه تا چهارشنبهبارگذاری عکس پرسنلی۴ ساعت مثل تمامی مدارس از ساعت ۸ تا ۱۲_13 خرداد 1402Notes_230603_114954.pdf
0نفیسه نبوتی09122153064آموزشی۵ روزبارگذاری عکس پرسنلی۸الی ۱۵۶۵۰۰۰۰۰تومان9 خرداد 1402PdfFile1.PDF
0سام پهلوانی راد09361263777آموزشی۳ ال۴ روزبارگذاری عکس پرسنلی۴ الی ۵ ساعتنظر مدیریت محترم8 خرداد 1402-1.pdf
0سارا شکریان09362438365آموزشیدر صورت مناسب بودن شرایط کاری هر روز هم میتونم مشغول باشمبارگذاری عکس پرسنلی7 الی ۸ ساعت10میلیون8 خرداد 1402-شکریان.pdf
0زهرا عزیزی09199053010آموزشیشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبهبارگذاری عکس پرسنلیفول تایم۷7 خرداد 1402-استخدام-زهرا-عزیزی-3.pdf
0ندا تاجیک۰۹۱۰۴۵۴۹۸۴۴آموزشیتمام روزبارگذاری عکس پرسنلی۸ ساعت۱۰ میلیون6 خرداد 14020027487601_14442_139618_454997.pdf
0زهرا عمروانی09011031089دفتری۵ روزبارگذاری عکس پرسنلی۸ ساعتتوافقی5 خرداد 1402Resume-Za.pdf
0مونا فرمانبر09123861804آموزشی۲بارگذاری عکس پرسنلی۷روزی ۷۰۰ هزار تومان3 خرداد 1402MyResume-644www.cvbuilder.me899.pdf
0مریم رخی فر۰۹۱۲۴۴۷۲۷۰۳آموزشی۴/ ۵ روزبارگذاری عکس پرسنلی۵ ساعتورزارت کار2 خرداد 1402karboom-resume-رزومه-فرهنگی-اداری-آموزشی-مریم-رخی-فر-dvdelkk-alfa-2.pdf
0معصومه سراب نژاد09386968588آموزشیتمام وقتبارگذاری عکس پرسنلیتمام وقتتوافقی1 خرداد 1402-سراب-نژاد۰۰.pdf
0عطیه صنیعی09120347538آموزشی۳_۴بارگذاری عکس پرسنلی۵_۶۷31 اردیبهشت 14021.pdf
0ملیکا اویسی09190657809آموزشیشنبه تا چهارشنبهبارگذاری عکس پرسنلیهشت ساعت12000000030 اردیبهشت 1402MyResume-938www.cvbuilder.me304.pdf
0هلیا میرمرتضوی09104121158آموزشیشنبه تا چهارشنبهبارگذاری عکس پرسنلی۸ صبح تا ۲ بعد از ظهرجلسه ای ۱۲۰ تومان29 اردیبهشت 1402-هلیا-میرمرتضوی-6.pdf
0آزاده بهرامی09352153006اجرایی۶ روزبارگذاری عکس پرسنلی۶ ساعت۱۲ میلیون تومان29 اردیبهشت 1402-آزاده-بهرامی.pdf
0زهرا قلیزاده09113671907آموزشیتمام وقتبارگذاری عکس پرسنلیتمام وقتوزارت کار29 اردیبهشت 1402-استخدام-زهرا-قلیزاده.pdf
0فرزانه پروانی09109241948آموزشی۲بارگذاری عکس پرسنلی۲ساعتی ۴۰۰ تومن27 اردیبهشت 1402Jobinja-MN-2112454.pdf
0نرمین اسماعیلیان۰۹۱۲۹۲۳۹۴۴۷آموزشی۵ روز در هفتهبارگذاری عکس پرسنلی۸ ساعت در روز۵میلیون26 اردیبهشت 1402.pdf
0فاطمه هویدی۰۹۳۸۴۳۹۴۴۳۲آموزشیدو الی سهبارگذاری عکس پرسنلی۴-۵طبق توافق26 اردیبهشت 1402-هویدی.pdf
0فاطمه بجروانی09364945951آموزشی۵ روز۷ساعت۹میلیون25 اردیبهشت 1402
0فاطمه بجروانی09364945951آموزشی۵ روز۷ساعت۹میلیون25 اردیبهشت 1402
0فاطمه بجروانی09364945951آموزشی۵ روزبارگذاری عکس پرسنلی۷ساعت۹میلیون25 اردیبهشت 1402-علمی-فاطمه-بجروانی.PDF
0حسنا عباسی09122054145آموزشی۵بارگذاری عکس پرسنلی۶توافقی25 اردیبهشت 1402-حسنی_230514_232630.pdf
0زهرا هادی نیا۰۹۹۰۳۷۷۰۵۲۸آموزشیتمام وقتبارگذاری عکس پرسنلیتایم عادیوزارت کاری23 اردیبهشت 1402Resume-Z.Hadinia.pdf
0سحر ابراهیمی۰۹۱۲۴۶۷۰۲۵۵آموزشیاز شنبه تا چهارشنبهبارگذاری عکس پرسنلیاز ۷.۳۰تا ۲.۳۰توافقی20 اردیبهشت 1402-سحر-ابراهیمی.pdf
0مهسا کریمی09034579169آموزشیشنبه تا چهارشنبهبارگذاری عکس پرسنلیتمام وقت۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان19 اردیبهشت 1402-استخدام-مهسا-کریمی-11.pdf
نشان ورودینام و نام خانوادگیتلفن همراهمایل به همکاری در بخشتمایل به همکاری روز در هفتهبارگذاری عکس پرسنلیتمایل به همکاری ساعت در روزحداقل حقوق دریافتیمراحلتاریخ تشکیلدانلود