کادر آموزشی

card image

علی اکبر شفق مهر

معاون آموزشی


دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

سابقه بیش از ١۴ سال آموزش و تدریس هنر وکار در دبستان کمک به تدوین سند راهبردی هنر

مسئول پیش دبستانی ، معاون دبستان ومدیر دبستان در مدارس برتر

اخذ مدرک دوره های متعدد در حوزه یادگیری و اختلالات آن، آموزش، روانشناسی ، مشاوره و مدیریت

card image

زینب قاسمی

مدیر دبستان دخترانه


کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

سابقه ۱۳سال فعالیت آموزشی در دانشگاه ها و آموزشگاه های تهران در حوزه تخصصی زبان انگلیسی

مدیر اموزش و مدیر داخلی اموزشگاه های زبان انگلیسی و مهدهای کودک برتر مناطق ۲و۵