تمام عرض 5 ستونه

جدیدترین مقالات را مطالعه کنید!

اطلاعیه شماره 27 – 0102

به نام خداوند شادی و مهربانی    ❗️❗️اطلاعیه شماره ۲۷-۰۱۰۲❗️❗️ والدین گرامی 👨‍👩‍👧‍👦 🌸با سلام و احترام🌸 موضوع : دعوتنامه جلسه ملاقات کلاسی با...

اطلاعیه شماره ۲۶ – ۰۱۰۲

به نام خداوند شادی و مهربانی    ❗️❗️اطلاعیه شماره ۲۶-۰۱۰۲❗️❗️   والدین گرامی 👨‍👩‍👧‍👦 🌸با سلام و احترام🌸   📣 با توجه به وضعیت آلودگی هوای...

اطلاعیه شماره ۲۵- ۰۱۰۲

❗️❗️اطلاعیه شماره ۲۵ – ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع : فعالیت عملکردی ساخت ماسک در منزل قابل توجه والدین گرامی: طبق اعلام قبلی در تقویم...

اطلاعیه شماره ۲۴ – ۰۱۰۲

❗️❗️اطلاعیه شماره  ۲۴ – ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع: 📣جلسه آموزش خانواده (آبان ۱۴۰۱) والدین گرامی 👨‍👨‍👧‍👦🌸 با سلام و احترام 🌸 ☀️ جلسه ویژه والدین  🗓️...

اطلاعیه شماره ۲۳ – ۰۱۰۲

به نام خداوند شادی و مهربانی ❗️❗️اطلاعیه شماره ۲۳ – ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع : معرفی کتاب ویژه والدین قابل توجه والدین گرامی : طبق...

اطلاعیه شماره ۲۲ – ۰۱۰۲

به نام خداوند شادی و مهربانی ❗️❗️اطلاعیه شماره ۲۲ – ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع : برگزاری اردوی علمی – تفریحی ماه آبان ،...

اطلاعیه شماره ۲۱ – ۰۱۰۲

به نام خداوند شادی و مهربانی ❗️❗️اطلاعیه شماره ۲۱ – ۰۱۰۲❗️❗️   موضوع : آشنایی با اقوام مختلف🥻👘👳🏽‍♀️   والدین گرامی 👨‍👩‍👧‍👦 🌸با سلام و...

اطلاعیه شماره ۲۰ – ۰۱۰۲

به نام خداوند شادی و مهربانی ❗️❗️اطلاعیه شماره ۲۰ – ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع : انتخابات شورای دانش آموزی والدین گرامی 👨‍👩‍👧‍👦 🌸با سلام و...