تصویر بزرگ با سایدبار

جدیدترین مقالات را مطالعه کنید!

آیا این روش آموزش جدید و ناآزموده است؟

الگوی آموزشی پروژه محور، یکی از ایده آل های متخصصان آموزشی ظرف 100 سال گذشته است که مدارس در سراسر دنیا، هر یک با توجه به ظرفیت و توان خویش، اندکی به سمت آن حرکت کرده اند. به عبارت دیگر، تقریبا همه متخصصان آموزش، این را یک یافته علمی قابل اتکا می دانند که...