شبکه با سایدبار راست

جدیدترین مقالات را مطالعه کنید!

اطلاعیه شماره 12-0102

❗️❗️اطلاعیه شماره  12– ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع: 📣جلسه آموزش خانواده (مهر۱۴۰۱) والدین گرامی 👨‍👨‍👧‍👦🌸با سلام و احترام 🌸 ☀️ جلسه ویژه والدین 🗓️ سه شنبه...

اطلاعیه شماره ۱۰-۰۱۰۲

❗️❗️اطلاعیه شماره ۱۰ - ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع: یادآوری برخی نکات مدرسه  والدین گرامی 👨‍👨‍👧‍👦 🌸با سلام و احترام 🌸 موارد زیر جهت یادآوری  خدمتتان...

اطلاعیه شماره ۴/۲–۰۱۰۲

❗️❗️اطلاعیه شماره۴/۲ – ۰۱۰۲❗️❗️ موضوع : نحوه پوشش دانش آموزان والدین گرامی 👨‍👩‍👧‍👦 🌸 با سلام و احترام 🌸 پیرو اطلاعیه قبلی درمورد...