ارزیابی پایگاه تابستان 1402

🌸به نام خداوند شادی و مهربانی🌸
والدین گرامی جهت ارتقای کیفیت خدمات مدرسه نظر شما بهترین راهنمای مسیر ماست.
لطفا با تکمیل فرم نظرسنجی پایگاه تابستانی ما را در ارائه خدمات مطلوب تر یاری بفرمایید.

"*" indicates required fields

1-محتوای پایگاه تابستانی را چگونه ارزیابی میکنید ؟*
2-زمانبندی کلاسها ی پایگاه تابستانی را چگونه ارزیابی میکنید؟*
3-میزان رضایت دانش اموز از غذای مدرسه چگونه بود ؟*
4-درس کتابخوانی را چطور ارزیابی میکنید؟*
5- درس ریاضی را چطور ارزیابی میکنید ؟*
6- کلاس ذهن پویا را چطور ارزیابی میکنید ؟*
7- کلاس زبان انگلیسی را چطور ارزیابی میکنید ؟*
8-کلاس نجوم را چطور ارزیابی میکنید؟*
9-کلاس ورزش را چطور ارزیابی میکنید؟*
10-کلاس نقاشی روی سفال را چطور ارزیابی میکنید؟*