آیا این روش آموزش جدید و ناآزموده است؟

آیا این روش آموزش جدید و ناآزموده است؟

الگوی آموزشی پروژه محور، یکی از ایده آل های متخصصان آموزشی ظرف 100 سال گذشته است که مدارس در سراسر دنیا، هر یک با توجه به ظرفیت و توان خویش، اندکی به سمت آن حرکت کرده اند. به عبارت دیگر، تقریبا همه متخصصان آموزش، این را یک یافته علمی قابل اتکا می دانند که اگر، یادگیری انسان در قالب پروژه و حل مسایل واقعی باشد، یادگیری از درجه مطلوب تری برخوردار است و هم پهنه بین المللی و هم در ایران، مدارس مختلفی با توجه به توان خود، ویراستی از الگوی پروژه محوری را اجرا کرده اند. توفیق این الگو بدیهی است چراکه هم تحقیقات علمی مفصل آنرا تایید می کنند و هم تجربه و شهود همه ما آنرا تایید می کند. از طرفی ظرف 2 سال گذشته، ما در مدارس نردبان این الگو را اجرا و تجربه کردیم و خروجی های مدرسه را پایش نموده ایم و نتایج نشان از موفقیت این الگو برای یادگیری بچه ها است.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.